Un Centre per a servir al Cos de Crist

Vista Sur

Un Lloc Ideal

En un món que canvia, es important conèixer a Aquell que mai canvia. Centro Arenys és un testimoni viu de la grandesa i fidelitat de Déu. Els boscos que envolten la propietat inviten al recolliment i a la pregària.

Centro Arenys és un centre cristià del que les seves instal•lacions, nascudes pràcticament de les ruïnes, varen ser restaurades a fi d’aconseguir un ambient reposat.

Des de 1984, Centro Arenys és marc d’activitats d’esglésies i organitzacions cristianes. Actualment es fan recessos de joves, casals infantils, recessos pastorals, etc.

El nostre desig: Que vinguin i s’enriqueixin espiritualment.

La nostra pregària: Que tinguin una trobada més profunda amb Déu.

El nostre fi: Que moltes vides puguin ser transformades contribuint al desenvolupament del Regne de Déu.