Nosaltres Creiem ...

Com a cristians creiem que som cridats a estimar, adorar i obeir a nostre Senyor i Déu; estimar i servir al seu Cos, l’Església; i presentar l’Evangeli a tot home i en tot lloc.

Creiem que la Sagrada Escriptura és la Paraula inspirada i autoritzada per Déu, la que revela que Jesucrist és el fill de Déu; que l’home ha estat creat a imatge de Déu i que Ell ens va crear per a gaudir de la vida eterna en perfecta comunió amb Ell.

Creiem que encara que tots els homes han pecat i estan destituïts de la glòria de Déu, Ell ha fet possible la reconciliació a través de la mort de Jesucrist a la Creu i la seva resurrecció i per l’obra regeneradora de l’Esperit Sant.

Creiem que el penediment, la fe, l’amor i l’obediència són respostes apropiades a la iniciativa de la gràcia de Déu per amb nosaltres.

Creiem que Déu anhela que tots els homes siguin salvats i vinguin al coneixement de la veritat; i que el poder de l’Esperit Sant es demostri en i mitjançant aquells que obeeixen a Déu.

Creiem que Jesucrist tornarà per jutjar a vius i morts en la resurrecció.